توقیف کارتن های دلار و تصویر ها هادی العامری، ارسالی از ایران،در مرز عراق ! • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

توقیف کارتن های دلار و تصویر ها هادی العامری، ارسالی از ایران،در مرز عراق صحت ندارد 
محتوای ساختگی این فیلم، حتی توسط العربیه و به گرازش از هیات گذرگاه های مرزی عراق تکذیب انجام گرفت!
http://yon.ir/prlm
http://shayeaat.ir/post/1285