دلیل افزایش افراد موفق نمی‌شوند؟ • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

دلیل افزایش افراد موفق نمی‌شوند؟

دسته بندی : متن موزیک تاریخ : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

دلیل افزایش افراد موفق نمی‌شوند؟

همه‌ی ما افراد ثروتمندی را دیده‌ایم که از خانومدگی لذت نمی‌برند، ناآسودهند، تعادل روحی و فکری هم ندارند.

ما انسان‌ها به علت ذات کمال طلبی که داریم همواره موفقیت را در گرو پیشرفت روزانه میبنیم. حال این پیشرفت می‌تواند در زمینه‌های مختلفی چون شرایط شغلی، نحوه‌ی خانومدگی، ارتباط اجتماعی یا کنار آمدن با فاکتورهای مخلتف خانومدگانی باانجام گرفت.

در این میان سوال حیاتیی پیش می‌آید؟ دلیل زیادی از افراد پیشرفت نمی‌کنند؟ آیا می‌توان با شرایط نیکو مالی و درجا زدن خوشحال بود؟

شما نمی‌توانید برای موفق بودن، پیرامون خود را با افراد و فعالیت‌های بی کیفیت پر کنید. همانطور که نمی‌توانید غذا‌های نامطلوب و ارزان قیمت بخورید و انتظار داشته باشید سالمترین تغذیه را داشته باشید.

روز شما باید پر از اتفاقات و افراد با کیفیت و اعلا باانجام گرفت؛ اتفاقاتی که از شما فرد بهتری می‌ساخانومد و افرادی که از صحبت کـــردن با آنها درس گرفته و پیشرفت می‌کنید.

موفقیت شما با تعادل رفتاری و تصبیت روند خانومدگی تضمین می‌شود. شما می‌توانید با ایجاد تعادل میان چهار وجه ضروری خانومدگی یعنی بخش‌های روحی، فیزیکی، مالی و ارتباط اجتماعی قدم‌های اساسی در رهستای خوشحالی خود بردارید. اگر روی یکی از این قسمت ها تمرکز کنید به مانند الاکلنگی خواهید بود که پایان وخانومه را به یک سمت انتقال داده و به همین جهت تعادل و کارایی خود را از دست می‌دهید.

با دقیق‌تر انجام گرفتن بر روند انتخاب‌ها و فعالیتهایتان می‌توانید به درک بالاتری از شخصیت خود برسید. با دقیق انجام گرفتن نگرشتان ، نخستویت‌های شخصیتی شما روشن می‌شود و می‌توانید شرایط را به انتخاب خود تنظیم کنید. شما می‌توانید کاهش برای چیز‌های کم اهمیت و تفریحات خرج کنید و پول‌تان را برای دوره‌ها و تجربیاتی که از شما فرد بهتری می‌سازد، پس انداز کنید.

توجه داشته باشید که موفقیت در خانومدگی بدین معنی نیست که در پایان فعالیت های خود بی‌نقص باشید. حتی موفقیت شب و روز مشغول بودن هم نیست. موفقیت در گرو این هست که میان وجوه مختلف  خانومدگی یک فرد تعادل باانجام گرفت بدین شکل که فرد همانقدر که در فعالیت کاری انرژی می‌گذارد مزد گرفته و زمانی نیز به هستآسوده و فعالیت‌های اجتماعی اختصاص دهد.

تعادل

باید توجه داشت که هر وجه از خانومدگی بر قسمت‌های دیگر تاثیر می‌گذارد. قانون سوم انرژی نیوتون در پایان فعالیت‌های مختلف نیز حضور دارد. برخی کارشناسان معتقدند نحوه پیگیری شما در کارهای مختلف به هم شباهت دارد. افراد از درس‌ها و توانایی‌هایی که در فعالیت‌های اجتماعی به دست می آورند در محیط کاری نیز هستفاده می‌کنند و بالتصویر.

اشخاص باهوش با حذف کـــردن حواس‌پرتی‌های مختلف، روی نخستویت‌های ارزشمند خود تمرکز کـــرده و آنها را به کمال می‌رسانند. اگر شما روز خود را با فعالیت‌های حیاتی پر کنید به مرور با کسب تجربه و مهارت در آنها بدون شک موفقیت خواهید انجام گرفت دلیل که خانومدگیتان دنبالمند بوده، با هم در وجوه مختلف پیشرفت می‌کنید و تعادل دارید. رخ دادن این اتفاق بدین معنی هست که شما حداقل با خودتان صادق بوده‌اید.

رسیدن به چنین جایگاهی نه تنها زمان بلکه تمرین فراوانی می‌طلبد. نه گفتن به موقعیت‌های نیکوی که در نخستویت‌هایتان نمی‌گنجد دشوار هست، کنار گذاشتن عادت‌های بد نیز دشوار‌تر. این در حالیست که تغییر در سیستم باور‌ها و درک کـــردن عیوب شخصیتی هم شجاعت زیادی می طلبد. در یک چشم به هم زدن ممکن هست با یک لحظه غفلت به روز‌ نخست بازگشت.

به هر حال با پشتکار و قدم برداشتن در این راه، کم کم اتفاقات فوق‌العاده‌ای می افتد. شما آرام آرام به ایده‌آل‌های مختلف خود نزدیک می‌شوید. در نتیجه خوشحالتر انجام گرفته و هستفاده‌ی بهتری از زمان خود می‌برید. دیگران شما را افزایش دوست خواهند داشت و به عنصری فراموش نانجام گرفتنی تبدیل می شوید. در نتیجه روز به روز دنبال‌ها و جاه طلبی‌هایتان افزایش می‌شود.

دیجیاتو