دیالوگ: باغ های کندلوس • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

دیالوگ: باغ های کندلوس

دسته بندی : متن موزیک تاریخ : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

دیالوگ: باغ های کندلوس

نویسنــــــده و کارگردان: مرحوم ایرج کریمی محصول:۱۳۸۳ آقا راننده (رضــا ناجی): قبلا تو آذربایجان بوکسل می کـــردم. بعـــد اصفهانو شیراز و مشهـــد.به من هیچ فرق نمیکنه هرجا باشه بوکســـــــل می کنم! من در راه خدا بوکسل می کنم! سعید(احسان امانی): حسابی به زحمتت انداختیم. (رضا ناجی): تو این مملکت بیکار بمونی میگیرن هستخدامت میکنن! سابقا یه […]