روند رو به رانجام گرفت واقعه طلاق متوقف انجام گرفته هست/ ایجاد ۴۶ مرکز معقول برای ملاقات فرخانومدان طلاق • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

روند رو به رانجام گرفت واقعه طلاق متوقف انجام گرفته هست/ ایجاد ۴۶ مرکز معقول برای ملاقات فرخانومدان طلاق

به نقل مجله اینترنتی عسل فردا؛ موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و متوقف کـــردن این آسیب‌ها موضوعی هست که در سالیان اخیر به آن زیاد پرداخته انجام گرفته و هر دستگاهی متناسب با وظیفه و تکالیف محوله سعی داشته هست در کاهش این جرائم قدم‌هایی بردارد. در دستگاه قضایی این امر حیاتی به معاونت نوپای پیشگیری از وقوع جرم سپرده انجام گرفته هست تا با پشتوانه قانون اساسی که برای پیشگیری از وقوع جرم دارد به این وظیفه حیاتی بپردازد.

در این رابطه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با اینکه در رهستای کاهش آسیب‌های اجتماعی چه اقداماتی داشته هست؟، اظهار کـــرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در متن حکم انتصاب مجدد ریهست محترم قوه قضائیه، با دنبال پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و تقارن زمانی تدوین پلن توسعه چهارم قضایی با مطالبات، این امر به‌صورت ویژه در سیهست‌ها و راهبرد‌ها و اقدامات پلن پنج ساله قوه قضائیه لحاظ انجام گرفت. وی گفت: از سوی دیگر، هفت سال پیش معاونت تخصصی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای تحقق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ایجاد و برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ستادی به این منظور در معاونت مذکور مستقر انجام گرفت. این مقام قضایی اظهار کـــرد: چنانچه بخواهیم صرفاً به پلن‌های ناظر بر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضائیه بپردازیم، می‌توانیم آن را در دو بخش تفکیک کنیم.

الفت تصریح کـــرد: بخش نخست در پلن چهارم توسعه قضایی، ۲۴ راهبرد از ۶۵ راهبرد و ۸۳ پلن راهبردی از ۳۰۷ پلن، به این امر اختصاص یافته هست. یعنی تقریباً یک چهارم راهبرد‌ها و پلن‌های راهبردی، مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌ههست. وی ادامه داد: در بخش دوم زیاد از ۲۰۰ پلن در سطح ملی و ۱۴۰۰ پلن در سطح هستانی توسط معاونت تخصصی پیشگیری از وقوع جرم تدوین انجام گرفته و در حال پیاده‌سازی هست. معاون مدیر قوه قضاییه بیان کـــرد: هم‌اکنون نتایج حاصل از اجرای پلن‌های پیش‌بینی انجام گرفته، در سیمای آسیب‌ها و پرونده‌های وارده به قوه قضائیه به‌صورت توقف نرخ رانجام گرفت یا روند کاهشی، قابل مشاهده هست. این مقام قضایی عنوان کـــرد: پس از گردآوری مستندات اجرای اثربخش پلن‌ها در سطوح ملی و هستانی، گزارشی مبسوط در حدود ۳۰۰۰ صفحه تهیه انجام گرفته هست.

الفت افزود: همچنین دستگاه قضایی علاوه بر تمرکز و ایفای نقش در اجرای پلن‌های مذکور، سایر محور‌های طرح تقسیم کار ملی را نیز به‌عنوان یک اقدام پیش‌دستانه، در دستور کار قرار داده هست که مشتمل بر تعداد محور هست. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توضیح داد: امنیت عمومی شامل پیشگیری از سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگری و قتل با زیاد از ۱۲ پلن ویژه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان، دانش‌آموزان و جوانان با چهار پلن تخصصی، موضوع خانومدانیان و خانواده آن‌ها با زیاد از پنج پلن اختصاصی وکاهش پرونده‌های قضایی با ۹ پلن ویژه بخشی از این محور‌ها هست. وی ادامه داد: طراحی و اجرای پلن‌های پیشگیرانه ارتقایی و نخستیه ناظر بر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با ۱۶پلن طراحی انجام گرفته، آسیب‌های فضای مجازی با ۶ پلن متنوع و آسیب‌های اجتماعی کلانمنطقهها، مناطق بحرانی و حاد با ۸ پلن تخصصی از دیگر محور‌های در دستورکار این معاونت بوده هست.

این مقام قضایی گفت: به صورت حتم پرداختن و بیان همه پلن‌های قوه قضائیه در بستر پلن چهارم و مداخلات مرتبط با سایر محور‌های طرح تقسیم کار ملی نیازمند زمان طولانی و جداگانه هست. الفت خاطرنشان کـــرد: پیش از آن، ذکر این نکته ضروری هست که در مسائل اجتماعی مانند طلاق، بررسی روند‌های ۵ تا ۱۰ ساله باید مدنظر قرار گیرد و کاهش‌ها و افزایش‌های مقطعی نباید مبنای تحلیل قطعی و نهایی واقع شود. همچنین بررسی آماری در مقاطع شش ماهه و سالانه برای قضات نخستیه در خصوص میزان تأثیر پلن‌های در حال اجرا و هستمرار آن در پلن‌ریزی‌های بعدی می‌تواند مفید باانجام گرفت.

وی اظهار کـــرد: علاوه بر این باید توجه کـــرد آمار‌هایی که اعلام می‌کنیم صرفاً بر این مبنا و مستخرج از سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) هست. آمار ارائه انجام گرفته در این گزارش ناشی از اقدامات تأخیری در رسیدگی نبوده، بلکه ناشی از کنترل و کاهش حقیقی آسیب‌ها مانند اختلافات خانوادگی هست. الفت در مورد پیشگیری از طلاق نیز ادامه داد: در حوزه کنترل و کاهش طلاق، قوه قضائیه در اجرای وظایف ذاتی خود، تکالیف مندرج در قانون جدید حمایت خانواده و وظایف در نظر گرفته انجام گرفته در طرح تقسیم کار ملی، پلن‌های متنوعی را اجرا کـــرده هست. وی توضیح داد: توقف نرخ رانجام گرفت دعاوی خانواده در سال ۹۴ و کاهش حدود ۱۰ درصدی در سال ۹۵ یعنی کاهش ۵۱۰۰۰ فقره پرونده، کاهش یک درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، توقف نرخ رانجام گرفت طلاق به درخوهست زوجه در سال ۹۵ و روند کاهشی در شش ماهه نخست سال ۹۶ به میزان ۲/۱ درصد، تحقق ۱۵ درصدی صلح و سازش میان زوجین متقاضی طلاق با ارائه مشاوره‌های تخصصی در معیت محاکم خانواده و علاوه بر آن افزایش هشت درصدی شاخص مذکور (صلح و سازش) با توجه به برگزاری کارگاه‌های مهارت ارتباطی، ویژه زوحین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده بخشی از نتایج حاصل انجام گرفته از اقدامات هست.

این مقام عالی دستگاه قضا عنوان کـــرد: کاهش هشت درصدی طلاق به درخوهست زوج در شش ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۵، کاهش ۵۷ درصدی دادخوهست مطالبه نفقه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، توقف نرخ رانجام گرفت طلاق به درخوهست زوجه علیرغم افزایش آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همچنین ادامه داشتن روند کاهشی آن در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ نیز به میزان ۲/۱ درصد از دیگر نتایج حاصله در حوزه کاهش دعاوی طلاق بوده هست. الفت به اقدامات اساسی و فعالیت‌های صورت پذیرفته در خصوص این پلن‌ها هم اشاره کـــرده و گفت: برگزاری ۱۲۴ هزار نفر ساعت تربیت مدرس دوره‌های مدیریت مهارت و دانش رفتار (موسوم به امید) و ۶۲۴ هزار نفر ساعت مهارت‌آموزی گروه‌های دنبال نهایی به منظور ارتقای سبک خانومدگی اسلامی- ایرانی که رانجام گرفت ۱۰۰ درصدی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ داشته هست، اجرای آیین‌نامه قانون حمایت خانواده و تأسیس و اداره مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون، ارائه خدمت هستاندارد بر اساس راهنمای فنی اجرایی مداخله در بحران طلاق از طریق اختصاص ۴۲۰ شعبه برای رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده از جمله این اقدامات هست.

وی ادامه داد: اختصاص و به‌کارگیری ۳۲۲ نفر قاضی آقا و ۱۳۶ قاضی مشاور خانوم در شعب تخصصی دادگاه‌های خانواده، تشکیل ۳۱ واحد مشاوره و ۳۱ شورای مشورتی در دادگستری کل سراسر کشور و راه‌اندازی ۴۷۰ مورد مرکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده و به‌کارگیری حدود ۹۳۰ مشاور تأیید صلاحیت‌انجام گرفته برای ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی، مددکاری، حقوقی و مذهبی، ارجاع کلیه دعاوی به مراکز مشاوره خانواده (به هستناد ماده ۱۸ قانون)، تربیت ۳۱ مدرس ملی و برگزاری ۲۴۰ کارگاه تعلیمی مداخله در فرآیند طلاق در کشور برای توانمندسازی مشاورین با موضوع ۶ علت اصلی دعاوی خانوادگی شامل مهارت‌های ارتباطی، اعتیاد، خیانت، اختلالات روانی، مشکلات جنسی و خشونت از دیگر اقدامات انجام انجام گرفته در رهستای کاهش طلاق بوده هست.

الفت ادامه داد: ایجاد ۹۴ دفتر حمایت از حقوق خانومان و کودکان، تشکیل ۳۶۷ شعبه شورا‌های تخصصی حل اختلاف خانوادگی، طراحی و اجرای الگوی ملی داوری و حکمیت (موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده) از طریق برگزاری دوره تربیت مربی با عنوان «طرح مصلحین» برای ۵۵ مربی ملی وهستانی و ۲۹۰ مصلح در ۳ هستان فارس، مرکزی و خوزستان به‌عنوان اجرای آزمایشی در سال ۹۵، هستمرار پلن با جذب و تعلیم زیاد از ۲۵۵ نفر در ۱۷ هستان کشور در شش ماهه نخست سال ۹۶ و پلن‌ریزی به منظور تعمیم به کل کشور در سال آتی، برگزاری زیاد از ۲۰۰ کارگاه هفت ساعته مهارت‌های ارتباطی ویژه زوجین متقاضی طلاق در سال ۹۵ (معادل ۲۰ هزار نفر ساعت) و هستمرار برگزاری این دوره‌ها به میزان ۱۰ هزار نفر ساعت در شش ماهه نخست سال ۹۶ از دیگر اقدامات پیشگیرانه در حوزه توقف و کاهش طلق بوده هست.

این مقام قضایی گفت: ایجاد ۴۶ مرکز معقول برای ملاقات فرخانومدان طلاق (مرکز مهر خانواده) در ۲۹ هستان منتخب و انجام ملاقات در مراکز مذکور به جای کلانتری و اجرای تعلیم‌های پیش از ازدواج در ۲۵ هستان با اعمال سیهست‌های قوه قضائیه و تدوین محتوا، تربیت مدرس و تأمین اساتید و الزام دفاتر ثبت ازدواج برای ارجاع زوجین در شرف ازدواج به این دوره‌ها در ۲ هستان پایتخت و البرز با مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، مبتنی بر تقسیم کار ملی اقدام مشابه شده هست.

منبع :  میزان 

انتهای پیام/

معاون اجتماعی قوه قضاییه :روند رو به رانجام گرفت واقعه طلاق متوقف انجام گرفته هست