رویدادی تحلیلی عسل فردا - اخبار > دوام ازدواج‌های منجر به طلاق: ۴۴ درصد کم‌تر از ۵ سال! • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


به نقل عسل فردا، طی روزهای اخیر انتشار آماری از وضعیت طلاق در ایران مجدد این رفتار اجتماعی را بر سر زبان‌ها برد. براساس این آمار، تعداد ازدواج‌های ثبت‌انجام گرفته نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد (۵۱ هزار مورد) کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که افزایشین آمار ثبت انجام گرفته در تاریخ ایران هست.

این رویداد حتی واکنش مشاور وزیر رفاه را نیز برانگیخت و براین اساس روزبه کـــردونی اعلام کـــرد: ثبت ۱۷۴۵۹۷ طلاق در سال ۹۶ نسبت به ۱۸۱۰۴۹ طلاق در سال ۹۵، کاهش ۳٫۶ درصدی را نشان می‌دهد، مطالعات کمیته رصد مرکز روابط عمومی و هشدار‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور شده هست نشان می‌دهد، برای نخستین بار در دو دهه گذشته رانجام گرفت فزاینده و مستمر تعداد طلاق در کشور متوقف انجام گرفته هست.

برهمین اساس آمارها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی که نقل کرد می‌شود طلاق در ایران رکورد زده به آمارهای ازدواج برمی‌گردد. به طوریکه که در سال ۹۶ آمار ازدواج کاهش داشته هست و با هم طلاق کاهش یا افزایش چمشگیری نداشته و این مساله باعث انجام گرفته نسبت ازدواج به طلاق در سال ۹۶ رانجام گرفت داشته باانجام گرفت.

مساله حیاتی‌تر: دوام خانومدگی‌ها در ایران

اما نکته قابل توجه در مساله طلاق در ایران دوام ازدواج‌های منجر به طلاق هست. آماری که در اصل، واقعیت‌های طلاق در جامعه ایران را نشان می‌دهد و به مراتب از شاخص کمی تعداد طلاق در ایران حیاتی‌تر و قابل اعتنا تر هست. براساس آمار حتمی سازمان ثبت‌احوال در سال ۹۵ زیاد از ۴۴درصد از طلاق‌های ثبت‌انجام گرفته در کشور مربوط به ازدواج‌های با عمر کاهش از ۵ سال بوده هست.

براساس آمار مندرج در سالنامه آماری سازمان ثبت احوال در ایران حدود ۱۱ درصد طلاق‌ها در ازدواج‌های با طول مدت کاهش از یک سال رخ داده هست. همچنین، ۴۴.۶ درصد از طلاق‌ها در ازدواج‌های با طول مدت کاهش از ۵ سال و ۶۷.۴ درصد از طلاق‌ها زیر ۱۰ سال از مدت ازدواج رخ می‌دهد.

براساس آمارهای حتمی، تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته هست. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰ با هم با افزایش تعداد ازدواج‌ها که افزایش مربوط به متولد دهه ۱۳۶۰ بود، تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافت. تا جایی که در سال ۱۳۸۵، تعداد طلاق‌ها به زیاد از دو برابر سال ۱۳۷۵ رسید.

با این حال از سال ۱۳۸۹، با آغاز کاهش تعداد ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌ها همچنان در حال افزایش هست.


 همچنین، در میان خانومان ایرانی در سال ۱۳۹۵، افزایشین فراوانی طلاق در سن ۲۷ سالگی ( ۴.۵ درصد از کل طلاق‌ها) بوده هست که ۱۰.۳ درصد از آنها از همسران خود بزرگتر، ۶.۹ درصد از آنها همسن و۸۲.۲ درصد از آنها کوچکتر از همسران خود بوده‌اند، همچنین در میان آقاان ایرانی در این سال افزایشین فراوانی طلاق در ۳۰ سالگی ( ۵.۲درصد از کل طلاق‌ها) بوده هست که ۱۴.۵ درصد از آنها از همسرانشان کوچکتر، ۶.۵ درصد همسن و ۷۹ درصد از آنها از همسرانشان بزرگتر بوده‌اند.
منبع نمودارها: سالنامه آماری سازمان ثبت‌ احوال


منبع: رویدادآنلاین