نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

سارا احمدی  :

تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

تماشا کنید: نخستین تصویر ها عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

در جدیدترین شماره هفته‌نامه Famitsu تصویر ها جدیدی از عنوان نقش‌آفرینی ژاپنی God Eater 3 منتشر انجام گرفته هست.

به نقل پردیس‌گیم و به گرازش از DualShockers، در این تصویر ها جدید طرح‌هایی از شخصیتی را می‌بینیم که در تریلر رونمایی گیم نیز حضور داشت. ظاهر جدید آراگامی نیز برای نخستین بار این تصویر ها جدید به نمایش در آمده هست، ظاهرا در این قسمت این موجودات می‌توانند به‌صورت دوپا یا در حالت چهار دست و پا حرکت کنند و در هر حالت الگوهای حمله متفاوتی نیز خواهند داشت.

بر اساس شواهد این قسمت بر خلاف عناوین قبلی سری در مرکز Fenrir جریان خواهد داشت، به این ترتیب طرفداران سری محیط‌هایی تکمیلا جدید را تجربه خواهند کـــرد. همچنین با توجه به شنیده‌ها تاکنون تنها ۳۰ درصد مراحل توسعه گیم پیش رفته و تا تکمیل آن زمان زیادی باقی مانده هست.

در ادامه شاهد این تصویر ها جدید باشید. لازم به ذکر هست که کیفیت تصویر ها به دلیل اینکه از مجله اکسن انجام گرفته‌اند، پایین می‌باانجام گرفت.

جزئیات دقیقی در مورد تاریخ عرضه و پلتفرم‌های God Eater 3 هنوز منتشر نانجام گرفته هست.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصویر ها کلیک کنید.>

GodEater3 1 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGod Eater 3 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 15 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 14 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

GodEater3 13 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 12 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 11 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 10 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

GodEater3 9 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 8 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 7 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 6 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

GodEater3 5 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 4 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 3 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفتGodEater3 2 150x150 - تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

تماشا کنید: نخستین تصویر ها از گیم‌پلی عنوان God Eater 3 منتشر انجام گرفت

pardisgame.net