هستعفای مدیر کل بانک مرکزی ! • عسل فردا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

هستعفای مدیر کل بانک مرکزی !

دسته بندی : متن موزیک تاریخ : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 هستعفای مدیر کل بانک مرکزی صحت ندارد 
مدیر کل بانک مرکزی با تکذیب این مطلب اعلام کـــرد به هیچ عنوان چنین موضوعی صحت ندارد

http://yon.ir/rsbn
http://shayeaat.ir/post/1284